Hiển thị 1–12 của 124 kết quả

Các sản phẩm gia vị đã đạt tiêu chuẩn OCOP và sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa đỏ 300g

13.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa đỏ 500g

20.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa nem 100g

14.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa nem 200g

20.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa nem 3D 150g

20.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa nem chữ nhật 70g

10.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa nem cuốn gỏi 130g

16.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa nem tròn bé 100g

14.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa phở 300g

13.000

Các sản phẩm gia vị

Bánh đa phở 500g

20.000

Các sản phẩm gia vị

Bóng bì 50g

35.000

Các sản phẩm gia vị

BỘT CARY 40G

33.000