Hiển thị tất cả 8 kết quả

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn Ocop 5 sao

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Chả cốm 500g

140.000

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Ngọc trai Hạ Long

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Nước khoáng Quang Hanh

95.000

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Ruốc cơ trai

165.000

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Ruốc hàu Thái Bình Dương

153.000

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Rượu mơ yên tử 450ml

104.000

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Rượu mơ Yên Tử 2l

208.800

Các sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Trà hoa vàng

730.000