Hiển thị 1–12 của 283 kết quả

Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, OCOP 4 sao, OCOP 5 sao

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Ba kích tím

150.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh chả Tiên Yên

60.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh đa chiên Hoa Sơn

30.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh đa gia truyền Tuấn Anh

40.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh đa quê

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh hạnh nhân Tiên Yên

195.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh mứt kẹo Xuân Thế

200.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh phồng gạo Taki vị cay ngọt

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh phồng gạo Taki vị cay ngọt

18.360

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh phồng gạo Taki vị truyền thống

15.300

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh phồng gạo Taki vị truyền thống

15.300