Hiển thị 1–12 của 131 kết quả

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Ba kích tím

150.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh chả Tiên Yên

60.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh đa chiên Hoa Sơn

30.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh hạnh nhân Tiên Yên

195.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bánh mứt kẹo Xuân Thế

200.000

Các sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Bột sắn dây tinh khiết

80.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bún Đương Quy

62.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bún gạo Hoành Bồ

27.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Bún hoài sơn Ý Dĩ

48.000
160.000

Các sản phẩm OCOP đạt 3 sao

Cam Vạn Yên

40.000

Các sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Cao lạc tiên an thần

250.000